گالری فرش مشهد

فروش فرش مشهد

ا فعالیت های تولیدی فرش با تلاش کارکنان و حمایت مشتریان خود توانسته است گسترش و توسعه کارخانه و بروز کردن ماشین الات و دستگاه های بافندگی خود را در دستور کار خود قرار داده .به طوریکه درحال حاضر این شرکت قادر به تولید انواع فرشهای 700شانه و 500 شانه در طرح ها و نقشه های اصیل و مدرن میباشد. کلیه فرش های تو لیدی فرش تهران با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید میشوند.


گالری فرش 700 شانه تراکم 2550مشهد

+چرا فرش دست باف

صشسیسیس نالیی نتلل نیسزل یز یسزهغعل صشسیسیس نالیی نتلل نیسزل یز یسزهغعل صشسیسیس نالیی نتلل نیسزل یز یسزهغعل


چرا فرش دست باف چرا فرش دست باف